รายชื่อบริษัทตามรหัสอุตสาหกรรม 45102 - การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ