รายชื่อบริษัทตามรหัสอุตสาหกรรม 35200 - การผลิตก๊าซการจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก