บริษัท พอยท์ เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล POINT TRADING CENTER CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0965566000870
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ
ที่อยู่ 1/4 ถนนพนาสณฑ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1 โรด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105561147756
147/32 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท พอยท์ เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ 1/4 ถนนพนาสณฑ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?