บริษัท นิติพัทลุงและธุรกิจ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NITIPHATTHALUNG & BUSINESS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0935565000701
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 69100 : กิจกรรมทางกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการบริการทางด้านกฏหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
รหัส ไปรษณีย์ 93000
ที่อยู่ 373/2 หมู่ที่ 11 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท นิติพัทลุงและธุรกิจ จำกัด ที่ 373/2 หมู่ที่ 11 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?