บริษัท บ้านพลู อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BANPLU INTER RICE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0935565000698
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่ แปรสภาพมาจาก บ้านพลู อินเตอร์ ไรซ์
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกข้าว
รหัส ไปรษณีย์ 93130
ที่อยู่ 236 หมู่ที่ 3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท บ้านพลู อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด ที่ 236 หมู่ที่ 3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?