บริษัท บ่าวมอเตอร์เซล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BAOMOTORSALE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0925565001104
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 1,722,152 บาท (172.22% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 45401 : การขายจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายรถยนต์ จักรยานยนต์ และเป็นนายหน้าในการจำหน่ายรถจักรยานยนต์
รหัส ไปรษณีย์ 92160
ที่อยู่ 196,198,200,202 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 129 สปีด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105560073716
23 ซอยสีหบุรานุกิจ 4 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท บ่าวมอเตอร์เซล จำกัด ที่ 196,198,200,202 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?