บริษัท บ่าวมอเตอร์เซล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BAOMOTORSALE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0925565001104
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายรถยนต์ จักรยานยนต์ และเป็นนายหน้าในการจำหน่ายรถจักรยานยนต์
รหัส ไปรษณีย์ 92160

ที่อยู่ บริษัท บ่าวมอเตอร์เซล จำกัด

196,198,200,202 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 129 สปีด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105560073716
23 ซอยสีหบุรานุกิจ 4 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท บ่าวมอเตอร์เซล จำกัด ที่ 196,198,200,202 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?