บริษัท เอ็มเฟ้นซ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล M FENCE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905565004707
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายรั้วพร้อมให้บริการติดตั้งรั้ว/งานต่อเติม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย อาคารสถานที่
รหัส ไปรษณีย์ 90110
ที่อยู่ 681 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง (สายเอเซีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เอ็มเฟ้นซ์ จำกัด ที่ 681 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง (สายเอเซีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?