บริษัท นันทกรีน 985 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NANTHA GREEN 985 CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905565004685
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง
รหัส ไปรษณีย์ 90250

ที่อยู่ บริษัท นันทกรีน 985 จำกัด

42/3 ถนนสันติวิถี 1 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท นันทกรีน 985 จำกัด ที่ 42/3 ถนนสันติวิถี 1 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?