บริษัท นันทกรีน 985 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NANTHA GREEN 985 CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905565004685
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 39,939 บาท (3.99% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 43210 : การติดตั้งไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง
รหัส ไปรษณีย์ 90250
ที่อยู่ 42/3 ถนนสันติวิถี 1 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท นันทกรีน 985 จำกัด ที่ 42/3 ถนนสันติวิถี 1 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?