บริษัท คลองแห 888 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KHLONGHAE888PROPERTY CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905565004677
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 3,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการพัฒนาที่ดิน เพื่อการพาณิชย์ สร้างบ้านเพื่อจำหน่าย
รหัส ไปรษณีย์ 90110
ที่อยู่ 72/180 หมู่ที่ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท คลองแห 888 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ 72/180 หมู่ที่ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?