บริษัท เฮคซ์ เทค ไทย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HEX TECH THAI COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905559002943
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,200,000 บาท
มูลค่าบริษัท 1,142,748 บาท (95.23% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
รหัส ไปรษณีย์ 90110
ที่อยู่ 73/1 หมู่ที่ 11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เฮคซ์ เทค ไทย จำกัด ที่ 73/1 หมู่ที่ 11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?