ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต โฟรเซ่นฟู้ด

ชื่อนิติบุคคล SR IMPORT EXPORT FROZENFOOD LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0903565001846
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า ส่งออก อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งทุกชนิด
รหัส ไปรษณีย์ 90120
ที่อยู่ 175 หมู่ที่ 7 ซอยไทย-จังโหลน 32 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต โฟรเซ่นฟู้ด ที่ 175 หมู่ที่ 7 ซอยไทย-จังโหลน 32 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?