ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็ม พรีเมี่ยม

ชื่อนิติบุคคล J & M PREMIAM LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0863565000468
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 700,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ การขายส่งสินค้าทั่วไป
รหัส ไปรษณีย์ 86190
ที่อยู่ 34 หมู่ที่ 8 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็ม พรีเมี่ยม ที่ 34 หมู่ที่ 8 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?