บริษัท สกายวินซิสเต็ม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SKYWIN SYSTEM CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845565009378
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 1,195,087 บาท (119.51% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 43210 : การติดตั้งไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการงานบริการที่เกี่ยวข้องกับดูแล ติดตั้งระบบกล้องวงจร อุปกรณ์ความปลอดภัยทุกชนิด
รหัส ไปรษณีย์ 84000
ที่อยู่ 26/80 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท สกายวินซิสเต็ม จำกัด ที่ 26/80 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?