บริษัท สมุนไพรดี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HERB D CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845565009351
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 2,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 2,010,297 บาท (100.51% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวทุกชนิด ทุกประเภท
รหัส ไปรษณีย์ 84000
ที่อยู่ 336 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท สมุนไพรดี จำกัด ที่ 336 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?