บริษัท นิติวุฒิ วอเตอร์ สปอร์ต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NITIWUT WATER SPORT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845565009327
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 978,719 บาท (97.87% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 79120 : ธุรกิจจัดนำเที่ยว
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
รหัส ไปรษณีย์ 84320
ที่อยู่ 151/7 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท นิติวุฒิ วอเตอร์ สปอร์ต จำกัด ที่ 151/7 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?