บริษัท เอ เอกซ์ สตูดิโอ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล A X STUDIO CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845565009301
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 2,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการให้เช่าที่พัก
รหัส ไปรษณีย์ 84330
ที่อยู่ 56/10 หมู่ที่ 2 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1-2-3 จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105532083184
427/116 ชั้นที่ 8 ซอยศิริจุลเสวก ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เอ เอกซ์ สตูดิโอ จำกัด ที่ 56/10 หมู่ที่ 2 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?