บริษัท โก บาย เดอะ กลอรี่ เวิลด์ไวด์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GO BY THE GLORY WORLDWIDE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845564003856
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 1,310,002 บาท (131.00% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 79120 : ธุรกิจจัดนำเที่ยว
วัตถุประสงค์ บริการนักท่องเที่ยว
รหัส ไปรษณีย์ 84320

ที่อยู่ บริษัท โก บาย เดอะ กลอรี่ เวิลด์ไวด์ จำกัด

25/211 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท โก บาย เดอะ กลอรี่ เวิลด์ไวด์ จำกัด ที่ 25/211 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?