บริษัท ทรัพย์เกื้อหนุน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SUP KUANOON CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845564003848
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางบก ภายในประเทศ
รหัส ไปรษณีย์ 84120

ที่อยู่ บริษัท ทรัพย์เกื้อหนุน จำกัด

35 หมู่ที่ 1 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ทรัพย์เกื้อหนุน จำกัด ที่ 35 หมู่ที่ 1 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?