บริษัท มือเพชร โฮดลิ้งส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MUE PHET HODLING CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845564003830
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 4,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 1,935,830 บาท (48.40% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
รหัส ไปรษณีย์ 84280
ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท มือเพชร โฮดลิ้งส์ จำกัด ที่ 2 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?