บริษัท สุวรรณกระจ่าง ซีวิล เวิร์ค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SUWANKRAJANG CIVIL WORK CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835564005042
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
รหัส ไปรษณีย์ 83110
ที่อยู่ 88/36 หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 012 คอนสตรัคชั่น จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105537043601
45/1 อาคารมูนทาวเวอร์คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 1 ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท สุวรรณกระจ่าง ซีวิล เวิร์ค จำกัด ที่ 88/36 หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?