ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลิสเฮ้าส์

ชื่อนิติบุคคล BLISS HOUSE LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0833564000103
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 200,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 881,272 บาท (0.44% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
รหัส ไปรษณีย์ 83000
ที่อยู่ 143/204 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 10 + 1 จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105528004721
604/3 (ห้อง 3120-3121 ชั้น 3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า) ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลิสเฮ้าส์ ที่ 143/204 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?