บริษัท ดุสิต ออโตโมทีฟ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DUSIT AUTOMOTIVE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0815566001818
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้าที่เกี่ยวกับการขายปลีก ตัวแทน หรือนายหน้าจำหน่ายยานยนต์โดยสารทั้งใหม่และใช้แล้ว
ที่อยู่ 330 หมู่ที่ 2 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1 โรด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105561147756
147/32 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ดุสิต ออโตโมทีฟ จำกัด ที่ 330 หมู่ที่ 2 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?