บริษัท ดรีม เซคคันด์ แฮนด์ ชูส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DREAM SECOND HAND SHOES CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0775564001901
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 1,545,925 บาท (154.59% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายรองเท้ามือสอง
รหัส ไปรษณีย์ 77110
ที่อยู่ 336 หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ดรีม เซคคันด์ แฮนด์ ชูส์ จำกัด ที่ 336 หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?