บริษัท ดรีม เซคคันด์ แฮนด์ ชูส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DREAM SECOND HAND SHOES CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0775564001901
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 1,286,722 บาท (128.67% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายรองเท้ามือสอง
รหัส ไปรษณีย์ 77110

ที่อยู่ บริษัท ดรีม เซคคันด์ แฮนด์ ชูส์ จำกัด

336 หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ดรีม เซคคันด์ แฮนด์ ชูส์ จำกัด ที่ 336 หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?