บริษัท ธยพรออยล์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TAYAPORN OIL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0725562000681
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 1,013,575 บาท (101.36% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
รหัส ไปรษณีย์ 72120
ที่อยู่ 51 หมู่ที่ 10 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ธยพรออยล์ จำกัด ที่ 51 หมู่ที่ 10 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?