บริษัท ไลฟ์ อิส เวล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LIFE IS WELL CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0625564000816
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 5,512,713 บาท (110.25% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47114 : ร้านขายของชำ
วัตถุประสงค์ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
รหัส ไปรษณีย์ 62000
ที่อยู่ 17 ซอย5 ถนนราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ไลฟ์ อิส เวล จำกัด ที่ 17 ซอย5 ถนนราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?