บริษัท กลาสชอปส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GLASSSHOPS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0605551000308
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2551
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 2,500,000 บาท
มูลค่าบริษัท 5,445,069 บาท (217.80% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
วัตถุประสงค์ การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
ที่อยู่ 1176/69-71 ชั้นที่ 1-2 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท กลาสชอปส์ จำกัด ที่ 1176/69-71 ชั้นที่ 1-2 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?