บริษัท แอ๊ด เชียงคำเจริญยนต์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล AD CHIANGKHAMCHAROENYON CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0565566001063
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่ แปรสภาพมาจาก แอ๊ด เชียงคำเจริญยนต์
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ
ที่อยู่ 108 หมู่ที่ 7 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1 โรด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105561147756
147/32 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท แอ๊ด เชียงคำเจริญยนต์ จำกัด ที่ 108 หมู่ที่ 7 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?