บริษัท ดีบี คอนเนคท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DB CONNECT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0525566001152
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก รถยนต์และยานยนต์หนักอื่น ๆ ทั้งเก่าและใหม่
ที่อยู่ 449 หมู่ที่ 1 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1 โรด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105561147756
147/32 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ดีบี คอนเนคท์ จำกัด ที่ 449 หมู่ที่ 1 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?