ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ. อาร์. แมชชีน แอนด์ เซอร์วิส

ชื่อนิติบุคคล J.R.MACHINE AND SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0523555000786
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 500,000 บาท
มูลค่าบริษัท 6,924,391 บาท (1,384.88% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้าอะไหล่ เครื่องจักร
รหัส ไปรษณีย์ 52190
ที่อยู่ 181/8 หมู่ที่ 6 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ. อาร์. แมชชีน แอนด์ เซอร์วิส ที่ 181/8 หมู่ที่ 6 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?