บริษัท ทีพีพี 1119 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TPP 1119 CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505566023491
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายรถบรรทุก รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถดับเพลิง รถบรรทุกหนักทุกชนิด
ที่อยู่ 7/1 ถนน10 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1 โรด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105561147756
147/32 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ทีพีพี 1119 จำกัด ที่ 7/1 ถนน10 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?