บริษัท กิตติธร วัสดุภัณฑ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KITTITORN MATERIALS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505539004618
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ชม.4403
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2539
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2549
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเหล็ก
ที่อยู่ 144 หมู่ที่8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท กิตติธร วัสดุภัณฑ์ จำกัด ที่ 144 หมู่ที่8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?