บริษัท จงประสพทรัพย์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล JONGPRASOPSAP CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0435566001218
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 2,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการส่งออก รถยนต์ รถบรรทุก รถเก่า รถใหม่ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ
ที่อยู่ 669 หมู่ที่ 4 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1 โรด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105561147756
147/32 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท จงประสพทรัพย์ จำกัด ที่ 669 หมู่ที่ 4 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?