บริษัท ออโต้ ไดเรค (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล AUTO DIRECT (THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0415566003580
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ
ที่อยู่ 346 หมู่ที่ 11 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1 โรด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105561147756
147/32 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ออโต้ ไดเรค (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ 346 หมู่ที่ 11 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?