บริษัท เอฟ.ดับบลิว.เอ็น. โลจิสติกส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล F.W.N. LOGISTICS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405564004881
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 2,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
รหัส ไปรษณีย์ 40000
ที่อยู่ 48/69 หมู่ที่ 8 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 138 จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505555004040
65-67 ซอยพระยามนธาตุ แยก 35-2/3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เอฟ.ดับบลิว.เอ็น. โลจิสติกส์ จำกัด ที่ 48/69 หมู่ที่ 8 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?