บริษัท เคเอ็น แมชชีนเนอรี่ อิมพอร์ต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KN MACHINERY IMPORT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0305566005931
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า ส่งออก รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง
ที่อยู่ 799/18 หมู่ที่ 6 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1 โรด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105561147756
147/32 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เคเอ็น แมชชีนเนอรี่ อิมพอร์ต จำกัด ที่ 799/18 หมู่ที่ 6 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?