บริษัท เค.เอส.ซี.เทค9869 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล K.S.C.TECH9869 CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135566027911
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้าบริการให้เช่า เครื่องมือหนัก เช่น รถยกตู้คอนเทนเนอร์
ที่อยู่ 189/80 หมู่ที่ 3 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1 โรด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105561147756
147/32 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เค.เอส.ซี.เทค9869 จำกัด ที่ 189/80 หมู่ที่ 3 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?