บริษัท เอส.อี. เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล S.E. TRADING CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135566019446
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ การขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผงลอยและตลาด
ที่อยู่ 88/26 หมู่ที่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เอส.อี. เทรดดิ้ง จำกัด ที่ 88/26 หมู่ที่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?