บริษัท เอ็น.เค. อินดัสเทรียล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล N.K. INDUSTRIAL CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135564006878
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท 5,867,915 บาท (117.36% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Small
วัตถุประสงค์ ขายส่ง ปลีก อุปกรณ์ รถยนต์
รหัส ไปรษณีย์ 12130
ที่อยู่ 89/4 รังสิต-นครนายก67 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เอ็น.เค. อินดัสเทรียล จำกัด ที่ 89/4 รังสิต-นครนายก67 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?