ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ดี ซีวีดส์

ชื่อนิติบุคคล D D SEAWEEDS LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0133552005802
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2552
วันที่ร้าง วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561
สถานภาพกิจการ ร้าง
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 300,000 บาท
มูลค่าบริษัท -685,369 บาท (-228.46% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ นำเข้าสาหร่ายดิบ เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
ที่อยู่ 129/28 หมู่ที่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ดี ซีวีดส์ ที่ 129/28 หมู่ที่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?