บริษัท ดอท ดอท เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DOT DOT HOUSE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125566040402
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
ที่อยู่ 99/117 หมู่ที่ 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ดอท ดอท เฮ้าส์ จำกัด ที่ 99/117 หมู่ที่ 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?