บริษัท รถบรรทุกตามสั่ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ROTBANTHUK TAMSANG CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115567007531
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 2,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายรถบรรทุก
ที่อยู่ 222/2 หมู่ที่ 4 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1 โรด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105561147756
147/32 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท รถบรรทุกตามสั่ง จำกัด ที่ 222/2 หมู่ที่ 4 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?