บริษัท เทรดเอเชีย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TRADE ASIA Company Limited
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115566036375
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 200,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 229/12 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เทรดเอเชีย จำกัด ที่ 229/12 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?