บริษัท 911 คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล 911 CORPORATION CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115566034526
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ จำหน่ายและซ่อมบริการหลังการขาย รถยนต์ รถพยาบาล
ที่อยู่ 63 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1 โรด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105561147756
147/32 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท 911 คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ 63 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?