บริษัท จิน มอเตอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล JIN MOTOR CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115566033783
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 3,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย จำหน่าย รับแลกเปลี่ยน รถยนต์บรรทุก รถยนต์นั่ง ยานพาหนะอื่น
ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1 โรด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105561147756
147/32 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท จิน มอเตอร์ จำกัด ที่ 88 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?