บริษัท จุฬา ด็อกเตอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CHULADOCTOR CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115566020801
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่ แปรสภาพมาจาก จุฬา ด็อกเตอร์
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง
ที่อยู่ 108/98 หมู่บ้าน เพอร์เฟคเพลส หมู่ที่ 8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 2 บิวตี้ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105557039308
160 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ห้องเลขที่ 209 ชั้นที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

บริษัท 90กราเซส จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105561064907
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น G ยูนิต 6 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท จุฬา ด็อกเตอร์ จำกัด ที่ 108/98 หมู่บ้าน เพอร์เฟคเพลส หมู่ที่ 8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?