บริษัท ฮาร์โมเนีย เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HARMONNIA TRADING CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115566017923
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ เลิก
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 4,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ
ที่อยู่ 151 หมู่ที่ 4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1 โรด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105561147756
147/32 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ฮาร์โมเนีย เทรดดิ้ง จำกัด ที่ 151 หมู่ที่ 4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?