ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วธานี

ชื่อนิติบุคคล แก้วธานี
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0113544004614
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) สป.7322
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2544
วันที่ร้าง วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2555
สถานภาพกิจการ ร้าง
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 100,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 82191 : การถ่ายเอกสาร
วัตถุประสงค์ รับถ่ายเอกสาร
ที่อยู่ 27/139 อาคารชุดวิภาวิลล์แมนชั่น อาคารเอ ชั้นที่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วธานี ที่ 27/139 อาคารชุดวิภาวิลล์แมนชั่น อาคารเอ ชั้นที่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?