บริษัท เดอะ โมซท์ ลุกซ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THE MOZT LUXE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566227197
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆผ่านทางออนไลน์
ที่อยู่ 999 อาคารเกษรพลาซ่า ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 5บี-1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 1789 จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105549036427
99/85 หมู่ที่ 12 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เดอะ โมซท์ ลุกซ์ จำกัด ที่ 999 อาคารเกษรพลาซ่า ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 5บี-1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?