บริษัท ไฮโดรอินดรัส เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HYDROINDUS ENTERTAINMENT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566227111
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) P : การศึกษา
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง (การพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายภาพยนต์และละคร)
ที่อยู่ 95 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ไฮโดรอินดรัส เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ที่ 95 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?