บริษัท จี.เอ. จำกัด

ชื่อนิติบุคคล G.A. Company Limited
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566227073
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจ Micro
วัตถุประสงค์ กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่อยู่ 11/2 อาคารพี 23 ชั้นที่ 11 ซอยสุขุมวิม 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัทในสายงานเดียวกัน

บริษัท 12โก ทรานสปอร์ต จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105562053577
1 อาคารแอร์พอร์ตเรลลิงค์ ชั้น 3 ห้อง เอ็มเอเอสซีอาร์ 23 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท จี.เอ. จำกัด ที่ 11/2 อาคารพี 23 ชั้นที่ 11 ซอยสุขุมวิม 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่?